Đặt trọn niềm tin tuyệt đối vào Neymar tại World Cup 20185 (100%) 1 vote Đặt trọn niềm tin tuyệt đối vào Neymar tại World Cup 2018 Với việc Ronaldo và Messi đều đã bị loại, Neymar chính l