Phỏm là gì? Cách chơi phỏm, luật chơi phỏm ra sao?Rate this post Phỏm là gì? Cách chơi phỏm, luật chơi phỏm ra sao? Cách chơi phỏm, luật chơi phỏm, Chắc chắn một lần trong đời, bạn đã từng nghe qua thuật ngữ phỏm.